Cadrul legal de functionare /

Poliţia Locală Ploieşti este constituită şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 155 din 12 iulie 2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale, a Regulamentului - cadru aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1.332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale.

Prin Hotărârea Consiliului Local Ploieşti nr. 7 din 31 ianuarie 2011 s-a înfiinţat, începând cu data de 01 februarie 2011, Poliţia Locală Ploieşti - ca serviciu public specializat aflat în subordinea Consiliului Local.

Poliţia Locală Ploieşti exercită atribuţii privind respectarea liniştii şi ordinii publice, precum şi pentru asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor de interes public şi privat, ale instituţiilor statului şi al altor persoane juridice de pe raza municipiului, în condiţiile legii.

Activitatea Poliţiei Locale se realizează în interesul persoanei şi al comunităţii, precum şi în sprijinul altor instituţii, fiind modalitatea de aplicare a actului de justiţie la nivel local, strict orientat către comunitate.

Poliţia Locală Ploieşti functionează ca structură administrativă de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, sub conducerea primarului.