Cine suntem /

Poliţia Locală Ploieşti este constituită şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 155 din 12 iulie 2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale și ale Hotărârii de Guvern nr.1332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale.

În baza prevederilor legale, organigrama instituției - aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 62/26.02.2015 - cuprinde un număr total de 240 posturi, din care :
- 199 posturi funcție publică (18 de conducere, 181 de execuție)
- 41 posturi contract individual (3 de conducere, 38 de execuție)
Din punct de vedere structural și al gradului de subordonare, Poliția Locală Ploiești funcționează astfel :

În subordinea Directorului General:
▪ Serviciul Circulație pe Drumurile Publice, cu 1 șef serviciu și 18 funcții specifice de execuție;
▪ Serviciul Disciplină în Construcţii-Afişaj Stradal și Protecţia Mediului cu 1 şef serviciu şi 7 funcţii specifice de execuţie; Biroul Protecția Mediului cu 1 șef birou și 5 funcții specifice de execuție;
▪ Serviciul Control Comercial cu 1 şef serviciu şi 7 funcţii publice specifice de execuţie;
▪ Biroul Evidenţa Persoanelor cu 1 şef birou şi 5 funcţii publice specifice de execuţie;
▪ Biroul Financiar Contabilitate cu 1 șef birou, 5 funcții publice de execuție și o funcție de personal contractual (casier).

În subordinea Directorului General Adjunct:
▪ Biroul Relații cu Publicul - Comunicare și Managementul Calității, cu 1 șef birou și 5 funcții de execuție;
▪ Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri cu 1 șef serviciu și 7 funcții publice de execuție;
▪ Biroul Administrativ, Logistică, Sănătate și Securitate în Muncă, cu 1 șef birou și 6 funcții de execuție de personal contractual;
▪ Compartimentul Achiziții Publice, Contracte, cu 2 funcții de execuție.

În subordinea Directorului General Adjunct:
▪ Serviciul Ordine Publică şi Pază, cu 1 şef serviciu ce are în subordine 4 birouri de ordine publică:
▪ Biroul Ordine Publică I cu 1 şef birou şi 27 funcţii publice specifice de execuție;
▪ Biroul Ordine Publică II cu 1 şef birou şi 28 funcţii publice specifice de execuție;
▪ Biroul Ordine Publică III cu 1 şef birou şi 26 funcţii publice specifice de execuție;
▪ Biroul Ordine Publică IV cu 1 şef birou şi 25 funcţii publice specifice de execuție;
▪ Biroul Pază cu 1 șef birou și 25 funcţii personal contractual;
▪ Biroul Intervenţie Rapidă I cu 1 şef birou şi 7 funcţii publice specifice de execuție;
▪ Biroul Intervenție Rapidă II cu 1 șef birou și 6 funcții publice specifice de execuție;
▪ Biroul Dispecerat cu 1 șef birou și 5 funcții de execuție (toate funcțiile de personal contractual).
POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI


LISTA FUNCŢIILOR - MARTIE 2021
conform art. 33 din Legea nr. 153/2017


1) Functii publice:

a) Funcţii publice de conducere Salariu de bază - lei
Director general poliţist local 12584
Director general adjunct 11648
Director general adjunct poliţist local 11648
Şef serviciu 10691
Şef serviciu poliţist local 10691
Şef Birou 10234
Şef Birou poliţist local 10234


b) Funcţii publice de execuţie Salariu de bază - lei
Gradatia 0 Salariu de bază - lei
Gradatia 5
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional superior 6531 8133
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional principal 5117 6372
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional asistent 3723 4636
Referent de specialitate, poliţist local, grad profesional superior 4118 5127
Referent, poliţist local, grad profesional superior 3723 4636
Referent, poliţist local, grad profesional principal 2954 3680


2) Funcţii personal contractual:


a) Funcţii personal contractual de conducere Salariu de bază - lei
Şef birou 8944

b) Funcţii personal contractual de execuţie Salariu de bază - lei
Gradatia 0 Salariu de bază - lei
Gradatia 5
Inspector de specialitate-grad profesional II 3349 4170
Referent-treapta profesională IA 3078 3833
Referent-treapta profesională II 2496 3108
Casier, magaziner 2870 3573
Paznic 3078 3834
Ingrijitor 2496 3108
Sofer- treapta profesională I 3078 3834
Muncitor calificat-treapta profesională I 3078 3834

 

 


Sporuri:


Tipul Baza de calcul Cota procentuală Baza legală
-control financiar preventiv Salariul de bază 10% Art. 15-Legea - Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare

-sporul pentru activitate de noapte Salariul de bază 25% Art. 20-Legea - Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare

-spor pentru persoanele cu handicap Salariul de baza 15% Art. 22-Legea - Cadru nr. 153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare

-indemnizatie comisia de disciplină/paritară Salariul de bază 1% Anexa VIII, Capitolul I, pct. B, art.7, lit. ,,b" din Legea - Cadru nr. 153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare

 

Alte drepturi:

Drepturi de hrană Norma 1
Norma 6
Norma 12B 25 lei/zi
32 lei/zi
5 lei/zi Art. 35^1, alin.1 si 2 din Legea nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare

 


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
VAIDA ADRIAN


Serviciul Resurse Umane, Juridic,
Contracte, Proceduri
Consilier juridic
Popescu Bordeni Madalina 

Afişat, astăzi 31.03.2021 la sediul Poliţiei Locale Ploieşti

 

POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI


LISTA FUNCŢIILOR - SEPTEMBRIE 2020
conform art. 33 din Legea nr. 153/2017

 

1) Functii publice:

a) Funcţii publice de conducere Salariu de bază - lei
Director general poliţist local 12584
Director general adjunct 11648
Director general adjunct poliţist local 11648
Şef serviciu 10691
Şef serviciu poliţist local 10691
Şef Birou 10234
Şef Birou poliţist local 10234

b) Funcţii publice de execuţie Salariu de bază - lei
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional superior 6531
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional principal 5117
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional asistent 3723
Referent de specialitate, poliţist local, grad profesional superior 4118
Referent, poliţist local, grad profesional superior 3723
Referent, poliţist local, grad profesional principal 2954
Referent, poliţist local, grad profesional asistent 2725


2) Funcţii personal contractual:


a) Funcţii personal contractual de conducere Salariu de bază - lei
Şef birou 8944

b) Funcţii personal contractual de execuţie
Inspector de specialitate-grad profesional II 3349
Referent-treapta profesională IA 3078
Referent-treapta profesională II 2496
Casier, magaziner 2870
Paznic 3078
Ingrijitor 2496
Sofer- treapta profesională I 3078
Muncitor calificat-treapta profesională I 3078

 

 

 

 


Sporuri:

Tipul Baza de calcul Cota procentuală Baza legală
-control financiar preventiv Salariul de bază 10% Art. 15-Legea - Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare

-sporul pentru activitate de noapte Salariul de bază 25% Art. 20-Legea - Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare

-spor pentru persoanele cu handicap Salariul de baza 15% Art. 22-Legea - Cadru nr. 153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare

-indemnizatie comisia de disciplină/paritară Salariul de bază 1% Anexa VIII, Capitolul I, pct. B, art.7, lit. ,,b" din Legea - Cadru nr. 153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare

- indemnizatie comisii de concurs/ comisii solutionare a contestatiilor Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata 10% Art. 42 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare


Alte drepturi:

Drepturi de hrană Norma 1
Norma 6
Norma 12B 25 lei/zi
32 lei/zi
5 lei/zi Art. 35^1, alin.1 si 2 din Legea nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare
Vouchere de vacanţă 1.450 lei brut/salariat Art.18-Legea nr. 153/2017 actualizată pentru modificarea art. 36 din O.U.G. nr. 114/2018

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
VAIDA ADRIAN PITARIU PAULA MARIA 

 

Afişat, astăzi 30.09.2020 la sediul Poliţiei Locale Ploieşti

 

 
POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI


LISTA FUNCŢIILOR - MARTIE 2020
conform art. 33 din Legea nr. 153/2017

 

1) Functii publice:

a) Funcţii publice de conducere Salariu de bază - lei
Director general poliţist local -  12584
Director general adjunct -  11648
Director general adjunct poliţist local -  11648
Şef serviciu -  10691
Şef serviciu poliţist local -  10691
Şef Birou -  10234
Şef Birou poliţist local -  10234

b) Funcţii publice de execuţie Salariu de bază - lei
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional superior -  6531
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional principal -  5117
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional asistent -  3723
Referent de specialitate, poliţist local, grad profesional superior -  4118
Referent, poliţist local, grad profesional superior -  3723
Referent, poliţist local, grad profesional principal -  2954
Referent, poliţist local, grad profesional asistent -  2725


2) Funcţii personal contractual:


a) Funcţii personal contractual de conducere Salariu de bază - lei
Şef birou -  8944

b) Funcţii personal contractual de execuţie
Inspector de specialitate-grad profesional II -  3349
Referent-treapta profesională IA -  3078
Referent-treapta profesională II -  2496
Casier, magaziner -  2870
Paznic -  3078
Ingrijitor -  2496
Sofer- treapta profesională I -  3078
Muncitor calificat-treapta profesională I -  3078

 

 

 

 


Sporuri:

Tipul Baza de calcul Cota procentuală Baza legală
-control financiar preventiv Salariul de bază 10% Art. 15-Legea - Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare

-sporul pentru activitate de noapte Salariul de bază 25% Art. 20-Legea - Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare

-spor pentru persoanele cu handicap Salariul de baza 15% Art. 22-Legea - Cadru nr. 153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare

-indemnizatie comisia de disciplină/paritară Salariul de bază 1% Anexa VIII, Capitolul I, pct. B, art.7, lit. ,,b" din Legea - Cadru nr. 153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare

- indemnizatie comisii de concurs/ comisii solutionare a contestatiilor Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata 10% Art. 42 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare


Alte tipuri:

Drepturi de hrană Norma 1
Norma 6
Norma 12B 25 lei/zi
32 lei/zi
5 lei/zi Art. 35^1, alin.1 si 2 din Legea nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare
Vouchere de vacanţă 1.450 lei brut/salariat Art.18-Legea nr. 153/2017 actualizată pentru modificarea art. 36 din O.U.G. nr. 114/2018

 

 


     DIRECTOR GENERAL ADJUNCT                                                                     DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
             VAIDA ADRIAN                                                                                            PITARIU PAULA MARIA

 

 

 

Afişat, astăzi 31.03.2020 la sediul Poliţiei Locale Ploieşti

 

 

 

LISTA FUNCŢIILOR - SEPTEMBRIE 2019
conform art. 33 din Legea nr. 153/2017
 

1) Functii publice:

a) Funcţii publice de conducere Salariu de bază - lei
Director general poliţist local-12584
Director general adjunct-11648
Director general adjunct poliţist local-11648
Şef serviciu-10691
Şef serviciu poliţist local-10691
Şef Birou-10234
Şef Birou poliţist local-10234

b) Funcţii publice de execuţie Salariu de bază - lei
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional superior -6531
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional principal -5117
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional asistent -3723
Referent de specialitate, poliţist local, grad profesional superior -4118
Referent, poliţist local, grad profesional superior -3723
Referent, poliţist local, grad profesional principal -2954
Referent, poliţist local, grad profesional asistent -2725


2) Funcţii personal contractual:


a) Funcţii personal contractual de conducere Salariu de bază - lei
Şef birou 8944

b) Funcţii personal contractual de execuţie
Inspector de specialitate-grad profesional II -3349
Referent-treapta profesională IA -3078
Referent-treapta profesională II -2496
Casier, magaziner -2870
Paznic -3078
Ingrijitor -2496
Sofer- treapta profesională I -3078
Muncitor calificat-treapta profesională I -3078

 

 

Drepturi de hrană Norma 1 - 25 lei/zi

Norma 6 - 32 lei/zi

Norma 12B - 5 lei/zi

Art. 35^1, alin.1 si 2 din Legea nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare
Vouchere de vacanţă 1.450 lei brut/salariat Art.18-Legea nr. 153/2017 actualizată pentru modificarea art. 36 din O.U.G. nr. 114/2018


Sporuri:

Tipul Baza de calcul Cota procentuală Baza legală
-control financiar preventiv Salariul de bază 10% Art. 15-Legea - Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare

-sporul pentru activitate de noapte Salariul de bază 25% Art. 20-Legea - Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare

-spor pentru persoanele cu handicap Salariul de baza 15% Art. 22-Legea - Cadru nr. 153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare

-indemnizatie comisia de disciplină/paritară Salariul de bază 1% Anexa VIII, Capitolul I, pct. B, art.7, lit. ,,b" din Legea - Cadru nr. 153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare

- indemnizatie comisii de concurs/ comisii solutionare a contestatiilor Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata 10% Art. 42 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT                                                   DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
VAIDA ADRIAN                                                                                PITARIU PAULA MARIA

 

 

 

 

Afişat, astăzi 30.09.2019 la sediul Poliţiei Locale Ploieşti

 

  LISTA FUNCŢIILOR - MARTIE 2019
conform art. 33 din Legea nr. 153/2017

 

1) Functii publice:

a) Funcţii publice de conducere Salariu de bază - lei
Director general poliţist local 12584
Director general adjunct 11648
Director general adjunct poliţist local 11648
Şef serviciu 10691
Şef serviciu poliţist local 10691
Şef Birou 10234
Şef Birou poliţist local 10234

b) Funcţii publice de execuţie Salariu de bază - lei
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional superior 6531
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional principal 5117
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional asistent 3723
Referent de specialitate, poliţist local, grad profesional superior 4118
Referent, poliţist local, grad profesional superior 3723
Referent, poliţist local, grad profesional principal 2954
Referent, poliţist local, grad profesional asistent 2725

2) Funcţii personal contractual:

a) Funcţii personal contractual de conducere Salariu de bază - lei
Şef birou 8944

b) Funcţii personal contractual de execuţie
Inspector de specialitate-grad profesional II 3349
Referent-treapta profesională IA 3078
Referent-treapta profesională II 2496
Casier, magaziner 2870
Paznic 3078
Ingrijitor 2496
Sofer- treapta profesională I 3078
Muncitor calificat-treapta profesională I 3078

 


Drepturi de hrană Norma 1
Norma 6
Norma 12B

25 lei/zi
32 lei/zi
5 lei/zi Baza legală
Art. 35^1, alin.1 si 2 din Legea nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare

 


Sporuri:

Tipul Baza de calcul Cota procentuală Baza legală
-control financiar preventiv Salariul de bază 10% Art. 15-Legea - Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare

-sporul pentru activitate de noapte Salariul de bază 25% Art. 20-Legea - Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare

-spor pentru persoanele cu handicap Salariul de baza 15% Art. 22-Legea - Cadru nr. 153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare

-indemnizatie pentru comisia de disciplină/paritară Salariul de bază 1% Anexa VIII, Capitolul I, pct. B, art.7, lit. ,,b" din Legea - Cadru nr. 153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare

 

 


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT                                        DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
        VAIDA ADRIAN                                                        PITARIU PAULA MARIA

 


                                    ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC
                                             CONTRACTE, PROCEDURI
                                           MOCANU GABRIELA ISABELA

 

 


Afişat, astăzi 29.03.2019 la sediul Poliţiei Locale Ploieşti

 

 LISTA FUNCŢIILOR - SEPTEMBRIE 2018
conform art. 33 din Legea nr. 153/2017

 

1) Functii publice:

a) Funcţii publice de conducere Salariu de bază - lei
Director general 11495
Director general adjunct 10640
Şef serviciu 9766
Şef Birou 9348

b) Funcţii publice de execuţie Salariu de bază - lei
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional superior: 5966
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional principal:4674
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional asistent: 3401
Referent de specialitate, poliţist local, grad profesional superior: 3762
Referent, poliţist local, grad profesional superior: 3401
Referent, poliţist local, grad profesional principal: 2698
Referent, poliţist local, grad profesional asistent: 2489

2) Funcţii personal contractual:

a) Funcţii personal contractual de conducere Salariu de bază - lei

Şef birou: 6973

b)Funcţii personal contractual de execuţie
Inspector de specialitate-grad profesional II: 3059
Referent-treapta profesională IA: 2812
Referent-treapta profesională II: 2280
Casier, magaziner: 2622
Paznic: 2280
Ingrijitor: 2280
Sofer- treapta profesională I: 2812
Muncitor calificat-treapta profesională I: 2812

 

 

Drepturi de hrană Norma 1
Norma 6
Norma 12B 25 lei/zi
32 lei/zi
5 lei/zi
Baza legală
Art. 35^1, alin.1 si 2 din Legea nr. 155/2010

 

 


Sporuri:

Tipul Baza de calcul Cota procentuală Baza legală
-control financiar preventiv Salariul de bază 10% Art. 15 -Legea nr. 153/2017

-sporul pentru activitate de noapte Salariul de bază 25% Art. 20-Legea nr. 153/2017
-indemnizatie pentru comisia de disciplină/paritară Salariul de bază 1% Anexa VIII, Capitolul I, pct. B, art.7, lit. ,,b" din Legea nr. 153/2017

 

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

VAIDA ADRIAN PITARIU PAULA MARIA

 


ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA


Afişat astăzi, 28.09.2018