Comunicate de presa /

12 Aprilie 2021

Cărțile de imobil verificate de polițiștii locali

Poliţia Locală Ploieşti prin intermediul poliţiştilor locali din cadrul Biroului Evidenţa Persoanelor a verificat, în săptămâna 5 - 9 aprilie 2021, un număr de 36 cărți de imobil deținute de către președinții asociațiilor de proprietari sau locatari, existând obligația din partea acestora ca documentele să fie completate la zi.
Astfel, polițiștii locali au un dialog permanent cu președinții de bloc privind îndatorirea pe care o au de a actualiza cărțile de imobil, confom Legii nr. 196/2018, respectiv situația locativă și numărul persoanelor înregistrate.
Totodată, au fost şi situaţii când poliţiştii locali au sesizat absenţa avizierelor de la parterul blocurilor şi a documentelor de informare a locatarilor. În toate aceste cazuri sunt acordate termene de cel mult 30 de zile pentru remedierea deficienţelor aduse la cunoştinţă.

Potrivit art. 39 din O.U.G. nr.97/2005 (republicată) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, (1) "persoanele care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa sunt obligate să ceară înscrierea în cartea de imobil la noua locuinţă în termen de 15 zile de la mutare; (2) persoanele care locuiesc în imobil sunt obligate să prezinte actul de identitate responsabilului cărţii de imobil, la solicitarea acestuia, pentru actualizarea cărţii de imobil".
De asemenea, potrivit art.30 alin. (1), (2) din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, "proprietarii din condominii au obligaţia să notifice preşedintelui orice schimbare intervenită în structura şi numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau naşteri, persoanele luate în spaţiu, precum şi locatarii/comodatarii ca urmare a închirierii sau a împrumutării locuinţei; notificarea se face în scris în termen de 10 zile de la schimbarea intervenită, de la luarea în spaţiu, respectiv de la semnarea contractului de închiriere/comodat."
Cartea de imobil se întocmeşte şi se actualizează, conform art.57, lit. i) din Legea nr. 196/2018, de către preşedintele asociaţiei de proprietari şi nu mai poate fi deţinută de alte persoane. Păstrarea, actualizarea şi utilizarea datelor din cartea de imobil de către preşedintele asociaţiei, se face cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.comunicatul anterioar    inapoi la lista comunicatelor    comunicatul urmator