Comunicate de presa /

3 August 2022

SINTEZĂ ACTIVITĂȚI DESFAȘURATE DE POLIȚIȘTII LOCALI ÎN LUNA IULIE 2022

847 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 219.415 lei au fost aplicate în cursul lunii iulie 2022 de polițiștii locali, în temeiul atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare, astfel:


Circulație pe drumurile publice

Polițiștii locali cu atribuții pe linie de circulație rutieră au verificat în cursul lunii iulie, conform atribuțiilor legale, un număr de 567 conducători auto, dintre care 395 au fost sancționați cu amenzi în valoare totală de 93.045 lei, fiind asigurate totodată și măsuri specifice la 12 accidente rutiere soldate cu pagube materiale și s-a dispus ridicarea a 32 de autovehicule. De asemenea, s-a asigurat fluența circulației rutiere și pietonale în zona Halelor Centrale, str. Cuza-Vodă, str. Jurnalist Gabi Dobre, str. C. D. Gherea, Bd. Republicii și în zona Gării de Sud, precum și în zonele în care s-au efecutat revizii la sistemul de semaforizare.

Ordine publică

În perioada 01 - 31 iulie 2022 polițiștii locali din cadrul Birourilor Ordine Publică au acționat în permanență conform atribuțiilor specifice, pentru depistarea și sancționarea persoanelor care încalcă normele legale, fiind legitimate 1.362 de persoane și întocmite 404 procese-verbale de constatare a contravenției, în valoare totală de 87.470 lei.
De asemenea, au fost desfășurate acțiuni tematice având ca scop atât prevenirea și combaterea faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cât și asigurarea unui climat de siguranță publică pe raza municipiului.
În aceeași perioadă de referință polițiștii locali din cadrul Biroului Intervenție Rapidă au aplicat 12 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 5.400 lei pentru nerespectarea normelor de conviețuire socială, ordine și liniște publică. Totodată, au fost monitorizate zonele cunoscute a fi frecventate de persoanele care apelează la mila publicului (intersecția Mc Donald's Nord, sens giratoriu Catedrala Sf. Ioan Botezătorul, sens giratoriu Caraiman, intersecția Kaufland Vest, str. Gh. Lazăr) și desfăsurate acțiuni comune cu polițiștii locali din cadrul Birourilor de Ordine Publică și angajații SC T.C.E. SA, în mijloacele de transport în comun, pentru constatarea și sancționarea faptelor de natură contravențională, în vederea asigurării unui climat civilizat și pentru depistarea persoanelor care circulă fără legitimații de călătorie.
De asemenea, au fost monitorizate zonele cu risc crescut de depozitare a deșeurilor menajare, precum și locurile de agrement publice, inclusiv parcurile de joacă recent reabilitate de pe str. Gh. Gr. Cantacuzino, Cameliei, Andrei Mureșanu, Trotuș, Gh. Doja, Triumfului, Mihai Bravu și Industriei.

Protecția mediului

În perioada 01 - 31 iulie 2022, polițiștii locali din cadrul Biroului Protecția Mediului au soluționat un număr de 61 de sesizări telefonice/scrise și au efectuat 118 acțiuni de control privind respectarea regulilor de protecție a mediului. Totodată, au întocmit 12 procese-verbale de constatare a contravenției, în cuantum de 19.000 lei, dintre acestea 4 sancțiuni în valoare de 10.000 lei fiind aplicate operatorului de salubrizare pentru nerespectarea graficului de evacuare a deșeurilor menajere și asimilabile acestora, iar 8 amenzi în valoare totală de 9.000 lei au fost aplicate unor persoane juridice și fizice pentru abandonarea de deșeuri menajere și asimilabile acestora, resturi vegetale, resturi din materiale de construcții, electrocasnice și mobilier scos din uz pe domeniul public, pentru neefectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție și deratizare în spațiile locuite, pentru adresarea de injurii și expresii jignitoare și pentru deținerea și creșterea animalelor de companie în alte condiții decât cele prevăzute de regulamente.

Disciplină în construcții, afișaj stradal

În cursul lunii iulie 2022, polițiștii locali cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții și afișajului stradal, au soluționat 41 de sesizări scrise/telefonice, au efectuat 138 acțiuni de control privind lucrările de intervenție la rețelele edilitare (94 controale), executarea lucrărilor de construire/demolare (17 controale), lipirea de afișe în alte locuri decât cele autorizate (27 controale) și au aplicat 10 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 10.500 lei, pentru: ocuparea domeniului public cu materiale de constructii, mobilier, fără autorizările și plata taxelor legale, pentru rezervarea unui loc de parcare pe domeniul public fără aprobarea Consiliului Local prin amplasarea unui dispozitiv, pentru montarea de mijloace publicitare pe stâlpii de susținere a indicatoarelor rutiere, pentru montarea de panou publicitar fără autorizare și pentru nemenținerea curățeniei în șantiere.

Control comercial

În luna iulie 2022, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Comercial au efectuat 128 acțiuni de control, dintre care un număr de 88 au avut în vedere avizarea programelor de funcționare pentru agenții economici care au depus documentația pentru obținerea autorizației de funcționare, eliberată de Primăria Municipiului Ploiești, 26 au fost efectuate în urma sesizărilor telefonice/scrise, iar 14 au avut ca rezultat aplicarea de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 4.000 lei.
De asemenea, s-au monitorizat zilnic zonele Gang Nord, Piața Nord, str. V. Micle - BIG Sud, str. Malu Roșu - magazin Profi, Piața Aurora Vest, Piața Centrală și zonele adiacente în vederea îndepărtării comercianților ambulanți neautorizați.

Evidența Persoanelor

Polițiștii locali din cadrul Biroului Evidența Persoanelor au desfășurat în perioada 01 - 31 iulie 2022, acțiuni de control la un număr de 140 asociații de proprietari, cu privire la identificarea deținătorilor cărților de imobil, întocmirea și actualizarea acestora, precum și afișarea datelor de contact ale membrilor comitetului executiv. De asemenea, conform solicitărilor transmise de Serviciul Public de Finanțe Locale Ploiești au fost întreprinse acțiuni de verificare la un număr de 16 adrese cu privire la stabilirea identității persoanelor.

Prin acțiunile întreprinse, Poliția Locală Ploiești își dorește să creeze un climat de siguranță, ordine și confort pentru ploieșteni.
Vă stăm permanent la dispoziție prin Dispeceratul instituției, la numerele de telefon 0244/954 și 0244/513255, precum și prin intermediul adresei de e-mail: office@polocploiesti.ro.comunicatul anterioar    inapoi la lista comunicatelor